Hội nghị trực báo nông thôn mới

Hội nghị trực báo nông thôn mới
Chiều ngày 09/6/2020, ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tam Ngọc tổ chức Hội nghị trực báo nông thôn mới
         Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Ẩn –PBT Đảng ủy-, Đ/c Nguyễn Văn Phương – PCT. UBND- Phó Trưởng ban quản lý xây dựng NTM cùng các thành viên của BCĐ và các thành viên của Ban quản lý nông thôn mới.
          Hội nghị đã báo cáo kết quả đánh giá, góp ý của đoàn kiểm tra, thẩm định nông thôn mới của trung ương đối với xã. Nhìn chung đoàn đánh giá cao về cảnh quan chung trên toàn xã, giao thông nông thôn thuận lợi, công tác chuẩn bị tiếp đón chu đáo, đặc biệt cảnh quan cơ quan xã được đánh giá rất đẹp….Tuy nhiên vấn còn 1 số tồn tại cần khắc phục: hồ sơ số liệu chưa khớp nhau, đường hoa manh mún, sản xuất nông nghiệp còn nặng truyền thống, chú ý các nguồn vốn còn tồn tại, nợ xây dựng cơ bản…
          Qua đó, các thành viên BCĐ, BQL đã đề xuất các giải pháp khắc phục tốn tại. Đồng thời Đ/c Nguyễn Văn Phương - Phó Trường ban BQL NTM đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho tùng thành viên đứng điểm tiêu chí và phụ trách làm lại hồ sơ theo kết quả đạt được năm 2019.
          Kết thúc Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Ẩn – PBT Đảng ủy đã nhấn mạnh công tác xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.  Vì thế cần sự nhiệt tình, trách nhiệm của từng thành viên BCĐ, BQL để khắc phục tồn tại và hoàn thành hồ sơ công nhận Nông thôn mới xã Tam Ngọc trước ngày 16/6/2020.

Tác giả bài viết: Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc