Hội nghị trực báo khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Hội nghị trực báo khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Chiều ngày 13/2/2020, ban chỉ đạo xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu xã Tam Ngọc tổ chức Hội nghị trực báo Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Thọ Tân, Ngọc Bích và Đồng Hành
          Tham dự Hội nghị có đ/c Cao Văn Cường –BT Đảng ủy-CT. HĐND xã, Đ/c Nguyễn Văn Phương – PCT. UBND- Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng KDC NTM kiều mẫu cùng các thành viên của BCĐ và các thành viên của Ban phát triển thôn Thọ Tân, Ngọc Bích và Đồng Hành.
          Hội nghị đã đánh giá kết quả xây dựng các KDC NTM kiểu mẫu trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả khả quan như: Thôn Thọ Tân đã Hoàn thành 10 tiêu chí và được công nhận KDC NTM KM, hiện đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thôn Ngọc Bích đã phát động Vào tháng 4/2020 đến nay đã đạt được 5/10 tiêu chí, ban phát triển thôn Ngọc Bích đang tích cực vận động nhân dân và chủ động phối hợp với BCĐ xã thực hiện 5 tiêu chí còn lại. Thôn Đồng Hành đã tổ chức phát động vào cuối tháng 12/2020, phương án đã được phê duyệt và hiện đang tích cực thực hiện theo khung kế hoạch đã đề ra.    
          Tại đây cũng đánh giá những tồn tại khó khăn trong việc xây dựng KDC KM ở 3 dân cư: Tiến độ xây dựng các KDC NTM KM còn chậm, Ban phát triển thôn chưa được củng cố nên nhân lực thực hiện còn thiếu, sự vào cuộc của người dân chưa tích cực…
          Kết thúc Hội nghị Đ/c Cao Văn Cường – BT Đảng ủy  đã nhấn mạnh công tác xây dựng KDC NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong đó ban phát triển thôn đóng vai trò then chốt. Vì thế cần sự nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo của Ban phát triển thôn. Bên cạnh đó các thành viên BCĐ xã cần dảnh nhiều thời gian bám sát, nắm bắt tình hình thực tế của từng thôn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Cùng với đó là sự vào cuộc của các Hội đoàn thể xã để đến cuối năm 2020 Tam Ngọc có 3 KDC NTM KM được công nhận.  

Tác giả bài viết: Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc