TAM NGỌC RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN PHÁT 6500 TỜ RƠI, 5000 KHẨU TRANG Y TẾ, 1700 CHAI NƯỚC SÁT KHUẨN CHO NHÂN DÂN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-2019

Khẩu trang, nước sát khuẩn, tờ rơi đến tận tay người dân

Khẩu trang, nước sát khuẩn, tờ rơi đến tận tay người dân

Chiều ngày 31/3/2020 cả hệ thống chính trị xã Tam Ngọc đã phối hợp với quân dân chính 5 thôn cùng ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19
          Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Cvid 19, UBND xã Tam Ngọc đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã và tổ chức tuyên truyền lưu động trên toàn địa bàn xã. Đồng thời Chiều ngày 31/3/2020 cả hệ thống chính trị xã Tam Ngọc đã phối hợp với quân dân chính 5 thôn cùng ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19
          Trong quá trình tuyên truyền, đã phát được hơn 6500 tờ rơi và gần 5000 khẩu trang y tế, khoảng 1700 chai sát khuẩn đến từng hộ nhân dân.
Trong quá trình tuyên truyền đã thông tin về tình hình dịch bệnh đang diễn ra để người dân an tâm. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 về việc quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch Covid 2019 và Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó đã tuyên truyền cho nhân dân thực hiện cách ly toàn xã hội Bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc. Tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi và các bãi tắm công cộng, tập trung thả diều. Các khu tập thể dục, thể thao ở các nhà sinh thoạt văn hóa các thôn.
Tuyên truyền về Tạm dừng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát (chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà).

Tác giả bài viết: Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc