TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUÁN ĂN, QUÁN RƯỢC BIA , GIẢI KHÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM NGỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

BCĐ phòng chống dịch  làm việc với quán ăn yêu cầu kí cam kết

BCĐ phòng chống dịch làm việc với quán ăn yêu cầu kí cam kết

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch Covid 2019
Thực hiện Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid 2019;
Căn cứ Công văn số 488/UBND-VP của UBND thành phố Tam Kỳ, ngày 28/3/2020 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 28/3 và ngày 29/3/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tam Ngọc đã làm việc với các quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát trên địa bàn xã yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết tạm dừng các hoạt động kinh doanh Từ 00 giờ ngày 29/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. (chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà).
Sau khi làm việc 100% chủ các cơ sở đều ký cam kết vầ hứa thực hiện đúng theo yêu cầu phòng chống dịch Covid19 của BCĐ.

Tác giả bài viết: Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc