Đối thoại người đứng đầu

Đối thoại người đứng đầu
TAM NGỌC TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND, CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI NHÂN DÂN NĂM 2016
Tối ngày 19/10/2016, UBMTTQVN xã Tam Ngọc tổ chức diễn đàn đối thoại giữa bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, CT UBND xã vơi nhân dân tại rhôn Bình Hòa, xã Tam Ngọc. Tham gia có các đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể và hơn 50 đại biểu đại diện nhân dân các thôn.
          Buổi đối thoại đã nghe hơn 10 ý kiến của bà con nhân dân xung quanh các vấn đề đang diễn ra tại địa phương như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Đoàn Thị Cảnh, vấn đề môi trường tại cơ sở sản xuất đũa ông Nghiêu, tuyến  đường cần được bê tông hóa tại thôn Ngọc Bích, hạ công tơ cho các tuyến lõm điện thôn Bình Hòa… Sau khi lắng nghe ý kiến của bà con nhân dân, lãnh đạo địa phương và các cán bộ chuyên môn đã giải trình, làm rõ và đưa ra hướng giải quyết những vấn đề nằm trong thẩm quyền của UBND xã. Đồng thời kiến nghị những vấn đề không thuộc thẩm quyền đề nghị cấp trên giải quyết.
          Qua diễn đàn đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân kịp thời giải thích, hướng dẫn cho nhân dân từ đó góp phần phát triển kinh tế, chính trị xã hội địa phương, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc